Resomeren: duurzaam de dood in

Als het aan uitvaartbedrijf Yarden ligt, hebben Nederlanders er volgend jaar een nieuwe uitvaartmethode bij: resomeren. Dit proces van alkalische hydrolyse lost het lichaam op, het ‘verwatert’ of ‘verzeept’ in een basische vloeistof.

Volgens onderzoekers van TNO, die de duurzaamheid van diverse uitvaartmethoden onderzochten, is resomeren milieuvriendelijker dan het klassieke begraven of cremeren.

“We kregen steeds meer klanten die vroegen hoe ze hun uitvaart duurzamer konden maken,” zegt Gijs Pelser van Yarden. “We zien dat steeds meer mensen kiezen voor een duurzamere kist van biologisch afbreekbaar materiaal, of een lijkwade van natuurlijke stoffen. Ook de grote stoet auto’s wordt vaker ingeruild voor één uitvaartbus.”

“Om te kijken wat nou echt de meest duurzame uitvaart is, hebben we onderzoek laten doen door TNO. Resomeren kwam naar voren als meest duurzame en milieuvriendelijke manier.”

De term resomeren komt van het Griekse woord resoma dat wedergeboorte van het lichaam betekent. Bij deze ‘bio-crematie’, bedacht door de Schot Sandy Sullivan, wordt het lichaam in een vier meter lange machine gelegd die wordt gevuld met water en kaliumhydroxide, die samen een zeer basische vloeistof vormen. Bij een temperatuur van 150 tot 180 graden en onder hoge druk wordt het menselijk weefsel gestoomd, ontbonden en opgelost.

Het hele proces vergt ongeveer vijfhonderd liter water. De overblijfselen worden verwijderd, gedroogd en afgevoerd. Tandvullingen en chirurgische metalen, zoals pacemakers, worden gerecycled.

De overgebleven vloeistof, die aminozuren, suikers en zouten bevat, kan zonder verdere behandeling in het riool worden geloosd. Ziektekiemen zijn in de machine afgebroken.

Uiteindelijk blijft drie procent van het lichaam over, in de vorm van een broos skelet, dat wordt vermalen tot wit poeder, te vergelijken met de resten van een crematie. Het hele proces duurt ongeveer drie uur.

“Voor de nabestaanden kan het poeder opgevangen worden in een urn, zodat het bewaard kan worden of verstrooid boven land of zee,” zegt Pelser. “Het poeder kan ook net als de as van een crematie worden begraven als compost in een biologisch afbreekbare urn, waaruit een plant of boom kan groeien.”

Volgens TNO is resomeren beter voor het milieu dan cremeren, omdat minder grondstoffen nodig zijn, zoals gas voor verbranding. Bij crematie staat een grote oven meer dan een uur te loeien op 1100 graden. Dit vergt 25 kubieke meter gas en er komt acht keer zoveel CO2 vrij als bij resomeren.

Ook kwikdampen die vrijkomen bij de verhitting van de kwikvullingen in het gebit zijn schadelijk en moeten speciaal worden afgevangen door een filterinstallatie.

Bij begraven moeten eerst een kist en grafzerk geproduceerd worden, waarbij het graniet vaak uit het buitenland moet komen. Verder neemt het graf relatief veel ruimte in, vergeleken met de andere methoden.

De prijs van resomeren, rond de duizend euro, is gelijk aan die van een crematie en goedkoper dan begraven.

In Amerika en Canada is resomeren al toegestaan, maar in Nederland staat vooralsnog de wet op de lijkbezorging in de weg. Yarden heeft daarom een verzoek ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de wet te wijzigen. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk een jaar in beslag nemen. Pelser: “Zodra we toestemming hebben van het ministerie, schaffen we de machine aan.”

Hoewel de eerste crematie in Nederland plaatsvond in 1914, duurde het nog tot 1967 voordat cremeren in de Wet op de Lijkbezorging werd gelijkgesteld aan begraven.

Pelser denkt dat het ook even zal duren voordat de nieuwe methode zal aanslaan in Nederland. “Cremeren was dertig jaar geleden ook nog niet zo geaccepteerd. Toen het werd geïntroduceerd, hebben mensen echt aan het idee moeten wennen. Maar na een langzame start is tegenwoordig zestig procent van alle uitvaarten een crematie.”

In het onderzoek van TNO is ook de mogelijkheid tot cryomeren, oftwel vriesdrogen, onderzocht. Bij deze methode wordt het lichaam met stikstof bevroren, waarna het uit elkaar wordt getrild. Ook dat blijkt een stuk milieuvriendelijker te zijn dan cremeren of begraven. Maar Yarden wil zich eerst concentreren op resomeren. Voorlopig is cryomeren alleen nog getest op varkenskadavers.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s